Leanpodin Isännät

TUOMO

Olen Tuomo Henrikki Majava, mies Kemijärveltä ja Leanpodin toinen ’Isäntä’. Luin ensimmäisen Lean aiheisen kirjan vuonna 2017. Heti perään luin toisen kirjan, ja tätä myöten alkoi matka josta ei olisi enää paluuta entiseen. 

Vuonna 2018 kirjoitin YAMK opinnäytetyön aiheesta ’Mitä vaatii olla Lean?’. Sain esitellä työni suurelle Lean Start-Up yrittäjä porukalle, josta minulle jäi ensimmäisen kerran mieleen, että tästä aiheesta voisi, ja oikeastaan pitäisikin saada puhua laajemmallekkin yleisölle. En tuolloin vielä hoksannut hyödyntää Internetin vahvaa voimaa viestin välittämisen keinona.

Koen tänä päivänä olevani hyvin Lean tietoinen, mutta en voisi kuitenkaan sanoa olevani Lean ammattilainen. Perustaessani Leanpodia, ymmärsin että tarvitsen apua viestin perille saamiseksi kuulijoille. Oli aika ottaa yhteys Anttiin.

ANTTI

Olen Antti Piirainen Lahdesta, alkujaan Kainuun poika Kuhmosta. Olen saanut opiskelujen jälkeen työskennellä erilaisissa kehitys- ja parannustehtävissä, erityyppisissä organisaatioissa. Lean on tullut tutuksi ensi kertaa noin 20 vuotta sitten. Viimeiset noin 15 vuotta olen toiminut Quality Knowhow Karjalainen Oy:ssä  kouluttajana.

Päätehtäväni on tutkia ja opettaa eli selvittää asioita ja pyrkiä ymmärtämään asioiden perimmäiset taustat, jotta voin sitten jakaa tietoni kuulijoille. Tämä Leanpodi on yksi tapa jakaa oppiamani asioita kuulijoille. Lean tietoni pyrin aina sijoittamaan laajempaan kokonaisuuteen. Olen opiskellut ja soveltanut leanin lisäksi tilastollisia ja ei tilastollisia menetelmiä, sekä tehdasfysikkaa ja Lean Six Sigmaa yhdessä laatujohtamisen periaatteiden kanssa.

Peruskoulutukseltani olen insinööri ympäristöteknologiasta. Tämä antoi hyvän pohjan, koska kiinnostukseni oli ympäristöfysiikassa ja -kemiassa. Minua kiinnosta, miksi jokin toimii ja miksi ei. Myöhemmin olen valmistunut yliopistosta DI:ksi tuotantotaloudenosastolta, joka syvensi talousosaamista ja insinööritietämystä. Katson ja hahmotan maailmaa fysiikan linssien läpi, ihmisten käyttäytymistä ja arvoa unohtamatta.

Ensin ymmärrys, sitten tekeminen. Hyvä teoria tuo vankan pohjan tekemiselle.