admin

Jakso 16 – Lean palvelutuotannossa

Lähde: https://qkk.fi/tuote/lean-toolbox-for-service-systems/ 

Read More

Jakso 15 – Lean ja Tehdasfysiikka

Käy tutustumassa Antin tekemiin nettisivuihin https://tehdasfysiikka.fi Alla viisi keskeisintä käsitettä tehdasfysiikasta, jotka käytiin läpi jakson aikana.

Read More

Jakso 14 – 5S

Taulukossa on esitettynä 5S, sekä Ohnon 4S askeleet. Jakson aikana Antti nosti esille, että 5S askeleiden viimeinen eli ’Sustain’ osuus on itsestään selvyys, jonka vuoksi sitä ei ole erikseen merkitty Ohnon mallissa. 

Read More

Jakso 13 – Imuohjaus

Lue Antin artikkelit imuohjaukseen liittyen: https://tehdasfysiikka.fi/tehdasfysiikka/keskeiset-mallit/ https://tehdasfysiikka.fi/kaizen-ohno-ja-vut/

Read More

Jakso 10 – Arvo

Jaksossa palattiin Leanpodin ensimmäisen jakson ajatuksiin, jossa puhuttiin systeemitason ajattelusta, jonka Deming on kuvannut alla olevan kuvan mukaisesti. Kuvasta on hyvä huomata Consumer Research osuus, mikä tarkoittaa jaksossakin esiin tullutta markkinan tutkimista sekä asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä, joista saatujen tietojen ja ymmärryksen pohjalta aloitetaan suunnittelemaan tuotteet ja palvelut, sekä valitaan toimittajat ja luodaan tarvittavat tuotannon prosessit….

Read More